BIOGRAFIA


Piotr Kujawski

Piotr Kujawski, urodzony 09 września 1981 roku, rodowity gnieźnianin.
Z wykształcenia ekonomista, zawód wykonywany policjant.
Doktorant Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku: Kształtowanie i ochrona jakości (2005- 2009).
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku: Zarządzanie jakością. Menedżer produktu (2005).
Radny powiatu gnieźnieńskiego w latach (2014-2018).

Zainteresowania: muzyka, polityka i sport m.in. tenis ziemny, żużel, lekkoatletyka, siatkówka, piłka ręczna, no i niestety nieszczęsna piłka nożna w wykonaniu reprezentacyjnym i tym lepszym wydaniu, m.in. Lecha Poznań.


BEZPIECZEŃSTWO


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo zewnętrzne w dużej mierze zależy od dobrze zorganizowanego bezpieczeństwa wewnętrznego, które możemy osiągnąć poprzez zwiększenie atrakcyjności służby.
zrównanie i ujednolicenie dodatków m.in. mieszkaniowych, rekonwersji funkcjonariuszy wszystkich służb podlegających MONowi i MSWiA do takiej samej wartości; zwiększenie i powiązanie budżetów służb podlegających MSWiA z PKB;
jasna i prosta ścieżka awansu (awanse co najmniej raz na 4 lata) oraz godne płace dla pracowników administracji publicznej i samorządowej;
racjonalizacja dostępu do broni palnej;
zwiększenie liczebności służb podlegających pod MSWiA;
dostosowania prawa w ten sposób, że mężczyźni z zagranicy w czasie panującej wojny na ich terenie (np. obecni Ukraińcy) po dokonaniu przestępstw umyślnych z automatu wydalani są do swojego kraju.

Bezpieczeństwo zewnętrzne


szkolenia militarne dla cywilów (po ukończeniu egzaminu dojrzałości) i z zakresu obrony cywilnej [żeby chociaż umieli łóżko pościelić ] ;
zwiększenie liczby żołnierzy zawodowych i przeszkolonych rezerwistów;
efektywne wydatki zbrojeniowe;
stop nielegalnej imigracji, poprzez wspólne skoordynowane działania służb MON i MSWiA;
przywiązanie dużej wagi do takich dziedzin jak rozpoznanie i wywiad.


PRAWO


Prawo


prawo powinno być jasno skonstruowane, czytelne, „zero-jedynkowe” i sprawiedliwe dla wszystkich;
sprawy w sądach nie powinny trwać dłużej niż 3 lata (za nieuzasadnioną przewlekłość postępowań powinny być jasno sprecyzowane i skutecznie egzekwowane odszkodowania);
zwiększenie liczbę sędziów;
natychmiastowe nowelizacja niektórych Ustaw: m.in archaiczny Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
większy dostęp do bezpłatnych porad prawnych oraz darmowych mecenasów, broniących naszych praw w sądach.


POLITYKA


Polityka społeczna


mieszkania tańsze o 30% (poprzez zwiększenia podaży gruntów inwestycyjnych, obniżenie cen materiałów oraz kosztów pracy, poluzowanie rygorystycznych warunków technicznych w zakresie zapotrzebowania na energię, zwiększenie swobody inwestora w zakresie doboru izolacji cieplnej, odbiurokratyzowanie procesu inwestycyjnego);
rozbicie monopolu NFZ [obecnie na NFZ możemy dostać chyba tylko zwolnienie lekarskie ] i systemowa reforma ochrony zdrowia (mająca m.in. na celu z pacjenta-petenta zrobić pacjenta- klienta);
w mojej opinii nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby zasiłki rodzinne, opiekuńcze, zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie 500+, (zaraz 800+) jak i dofinansowanie żłobkowe oraz kredyty 2% na mieszkania otrzymywali obywatele Ukrainy. W tym samym czasie emeryci, którzy walczyli za Ojczyznę bądź też odbudowywali Polskę po wojnie otrzymują 1200zł (tzw. trzynastki, czyli po 100zł/m-c).
Kredyty 2% na mieszkania zwiększyły ceny mieszkań o około 100tys. zł z uwagi na zwiększenie popytu;
zwiększenie pensji minimalnej w 2024, może doprowadzić do niebezpiecznego spłaszczenia wynagrodzeń między osobami najmniej zarabiającymi a specjalistami, co może doprowadzić do sytuacji, że nie będzie się opłacało zdobywać dodatkowych kwalifikacji;
programy socjalne (jak chociażby 800+) powinny być dla osób pracujących bądź aktywnie wykazujących wolę chęci pracy. Nie może być sytuacji, żeby pracownicy administracji publicznej zarabiali mniej niż ich bezrobotni klienci po zsumowaniu wszelakiego rodzaju „socjali”.
Państwo nie powinno psuć obywateli i nie powinno „produkować” pokoleń , tzw. „socjalsów”.


Polityka klimatyczna


wdrożenie suwerenności energetycznej, opartej o polski węgiel, polskie odnawialne źródła energii i energetykę jądrową;
polityka klimatyczna Unii Europejskiej, Europejski Zielony Ład, pakiet Fit For 55, przepisy, które uderzą w polskich konsumentów a przede wszystkim rolników
Trzeba to szaleństwo na wszelkie możliwe sposoby zatrzymać i odrzucić;
postawienie na wydajną i produkującą stabilną energię geotermię, gdzie można produkować prąd z nieograniczonych zasobów ciepła z wewnątrz Ziemi (w tym celu m.in. należy usunąć występujące bariery administracyjne);
rozwój biogazowni, jako istotnego elementu miksu energetycznego w ramach strategii energetyki rozproszonej;
budowa elektrowni atomowej oraz długofalowy plan budowy elektrowni wodnych, celem uniezależnienia się od innych państw.


Finanse


Podatki

Jak cytował klasyk podatki powinny być niskie i proste, żebyście sami decydowali, na co wydajecie swoje ciężko zarobione pieniądze !!
zatrzymanie tej galopującej inflacji, poprzez rozdawnictwo i dodruk pieniądza;
zwiększenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 12x minimalnego wynagrodzenia (od lipca 2023 r. 43 200zł);
dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców;
uproszczenie ustaw o PIT, CIT i VAT oraz likwidacja 15 podatków naraz:
1. podatek od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości;
2. podatek cukrowy (w cenie żywności);
3. opłata zapasowa (w cenie paliwa);
4. opłata emisyjna (w cenie paliwa);
5. opłata mocowa (w cenie prądu);
6. opłata przejściowa (w cenie prądu);
7. opłata reprograficzna (w cenie elektroniki);
8. opłata wodna (w cenie wody);
9. podatek tonażowy;
10. podatek od spadków;
11. podatek od środków transportowych;
12. opłata targowa;
13. opłata uzdrowiskowa;
14. opłata miejscowa;
15. podatek od psa.
tanie paliwo (poprzez redukcję podatku VAT, akcyzy i opłaty paliwowej, całkowita likwidacja opłaty emisyjnej), tani węgiel (likwidacja VAT i CIT dla kopalń oraz akcyzy); prąd bez VAT (VAT na energię 0%).